سامانه استعلام و اخذ ثبت نام کد فراگیر اتباع خارجی حقوقیلطفا جهت تکمیل اطلاعات از مدارک شرکت استفاده نمایید. هرگونه مغایرت باعث طولانی شدن فرایند کد فراگیر شما خواهد شد. پس از ثبت شماره رهگیری سیستم را در جای امنی نگهداری نمایید تا بتوانید روند تخصیص کد را پیگیر باشید.
تذکر مهم: این سامانه تنها برای دریافت کدفراگیر ویژه مودیان مالیاتی طراحی شده است. لذا مسئولیت عدم رعایت این موضوع بر عهده شخص خاطی می باشد.
نام شرکت به فارسی:
نام شرکت به انگلیسی:
شماره حساب بین المللی (IBAN):
شماره ثبت:
تاریخ ثبت:
نوع شرکت:
کشور محل ثبت:
شهر محل ثبت:
نوع مالکیت:
نوع فعالیت شرکت:
آدرس شرکت:
شماره تلفن:
شماره نمابر:

شماره موبایل ایرانی ثبت نام کننده:
ثبت نام کننده:
شماره/شناسه ملی ثبت نام کننده:
اداره کل مالیاتی:
شماره واحد مالیاتی:
کلاسه پرونده مالیاتی:
پیوست مدارک تکمیلی:لطفا مدارک مرتبط با مشخصات ثبتی شرکت از قبیل پروفرم، آگهی روزنامه رسمی شرکت یا تصویر ایمیل مشخصات ثبتی اظهارنامه ثبتی اظهارشده به سازمان ذی ربط را پیوست کنید. دقت کنید کلیه فایلهای پیوستی باید با فرمت jpg. باشد و حجم آن کمتر از 100KB باشد.


کلمه امنیتی: