سامانه استعلام و اخذ ثبت نام کد فراگیر اتباع خارجی حقیقیلطفا جهت تکمیل اطلاعات از پاسپورت خود استفاده نمایید. هرگونه مغایرت باعث طولانی شدن فرایند کد فراگیر شما خواهد شد. پس از ثبت شماره رهگیری سیستم را در جای امنی نگهداری نمایید تا بتوانید روند تخصیص کد را پیگیر باشید.
تذکر مهم: این سامانه تنها برای دریافت کدفراگیر ویژه مودیان مالیاتی طراحی شده است. لذا مسئولیت عدم رعایت این موضوع بر عهده شخص خاطی می باشد.
نام بر اساس گذرنامه با حروف انگلیسی:
نام بر اساس گذرنامه با حروف فارسی:
نام خانوادگی بر اساس گذرنامه با حروف انگلیسی:
نام خانوادگی بر اساس گذرنامه با حروف فارسی:
نام پدر بر اساس گذرنامه با حروف انگلیسی:
نام پدر بر اساس گذرنامه با حروف فارسی:
نام جد ویژه اعراب با حروف انگلیسی:
نام جد ویژه اعراب با حروف فارسی:
شماره پاسپورت:
تاریخ اعتبار پاسپورت به میلادی:
تاریخ تولد به میلادی:
جنسیت:
کشور تولد:
تبعه کشور:
تصویر صفحه اول پاسپورت:تذکر: چنانچه کیفیت تصویر ارسالی بد بوده و اطلاعات پاسپورت خوانا نباشد ثبت نام شما مردود شده و باید مجدد با تصویر جدید ثبت نام انجام دهید.
دقت نمایید که حداکثر حجم فایل باید 100 کیلو بایت باشد. برای این منظور از نرم افزارهای گرافیکی استفاده نمایید.


چنانچه شما به نیابت از تبعه غیرایرانی اقدام به ثبت اطلاعات جهت دریافت کدفراگیر می نمایید لازم است تا اطلاعات پرونده مالیاتی (حوزه و کلاسه) خود را ثبت نمایید. چنانچه شما به عنوان تبعه غیر ایرانی فعالیت اقتصادی داشته و شخصا اقدام به ثبت اطلاعات می نمایید لازم است اطلاعات پرونده مالیاتی خود را ثبت نمایید.
شماره موبایل ایرانی ثبت نام کننده:
ثبت نام کننده:
شماره/شناسه ملی ثبت نام کننده:
اداره کل مالیاتی:
شماره واحد مالیاتی:
کلاسه پرونده مالیاتی:

کلمه امنیتی: