دریافت اطلاعات کاربری ویژه


جهت استفاده از برخی سامانه های سازمان باید اطلاعات کاربری خود را از این سیستم دریافت نمایید. لطفا اطلاعات زیر را بر اساس کارت ملی خود تکمیل نمایید.
اطلاعات ثبتی شما پس از استعلام از ثبت احوال و دریافت تاییدیه از این سازمان بررسی و اطلاعات کاربری به شماره همراه ثبتی ارسال خواهد شد.
مهم: سیستم زیر تنها برای اشخاص حقیقی می باشد.
تابعیت:
کدملی:
تاریخ تولد: مثال: 1354/05/21
نام:
نام خانوادگی:
نام پدر:
شماره شناسنامه:
کدپستی اقامتگاه:
استان محل اقامت:
نشانی دقیق:

اطلاعات کاربری به شماره همراه زیر پیامک خواهد شد. لذا شما را صحیح وارد نموده و اطمینان حاصل نمایید که گوشی تلفن در دسترس می باشد.
دقت نمایید اطلاعات این شماره برای کد ملی ثبت خواهد شد و برای تغییر این شماره باید به یکی از واحدهای مالیاتی مراجعه نمایید.
تلفن همراه:
تکرار تلفن همراه:

در صورتی که دارای پرونده مالیات بردرآمد می باشید شماره رهگیری ثبت نام خود را وارد نمایید.
شماره رهگیری ثبت نام الکترونیک: (اختیاری)

کلمه امنیتی: